What does it mean when a dream keeps on repeating?

There are a number of possible answers:

1. Joseph said to Pharoah that God repeated the dream because it was going to happen soon.

2. You did not get the message and God repeats it so that you can get a clearer answer.

3. You may be tormented by a demon or evil spirit that is penetrating your dream world and needs to be bound.

4. It can be an emotional dream that causes it to be repeated every time you are in a particular circumstance which triggers an emotional response. This is necessary to deal with the issue causing the emotional response and to receive healing.

I just wanted to know what the number 1 means as I keep seeing this and I don't have access to the numbers intepretation right now. 1's are everywhere at the moment. including a repeated 1111.

Let me quote from my book. Prophetic Revelations of Numbers This number can be regarded as a number with common agreement as it is literally in the beginning [where numbers start], the first, the most important, the winner or the best. This number can not be divided and therefore signifies unbroken unity [like God, who can not be divided]. From a symbolic perspective it can also carry a warning of independence from others [depending on own skills and wits to survive]. Unity:- Symbolic It symbolizes a union (Gen 2:24). Undivided and in unity, one united body (Eph 2:15-16, Gal 3:28, Gal 6:1). A marriage, covenant or uniting agreement (Eph 5:31; Gen 22:2, Gen 22:12, 16, Judg 11:34, Ps 22:20, Ps 25:16, Ps 35:17, Ps 68:6, Prov 4:3, Jer 6:26, Amos 8:10, Zech 12:10). Showing that there are no differences of opinion. Complete harmony. Shows that people are in agreement with the Holy Spirit [United in Spirit] (Ephesians 4:4-6). It shows the absence of conflict. Beginning:- Symbolic Beginning [to be first] (John 17:22b). It can represent an important person [the one] (Gal 3:16, Rev 1:3). It can also point to the beginning or origin [source] of something (Gen 1:1, 2 John 1:5). Beginning of a business or a ministry (John 17:6-17, Gen 1:5, Gen 2:11, Gen 2:21). It presupposes that everything begins with God and therefore whatever you begin, must start with seeking the Kingdom of God (Matt 6:33). Uniqueness:- Spiritual It can also represent the one and only God (1 Tim 2:5, Gal 3:20, Eph 4:4-7, Ex 20:3). Shows that you need to glorify God alone (Rom 1:16). It also refers to the Supremacy of God (Zech 14:9, Ex 20:3, Matt 6:33). This number can also refer to the foundation of all Truth, which is the Word of God (Is 44:6, Is 48:12,13, Is 43:10,11, Rev 1:11,17, 2:8, 22:13). Single-mindedness:- Natural Can show that the person is focused and single-minded (Phil2:2). Independence:-Caution Can point to a foolish and independent person, not needing assistance from anyone (Prov 15:12, Prov 18:1). This independence can point to rebellion in a person seeking to be independent of God, thus making himself equal to God,which is a sin. Evil One:- Caution In a negative sense it can represent the evil one [one who is of the darkness] (1John 4:6, 1John 3:12). 

Is it OK to consult with people who claim to make contact with deceased loved ones? Is this not forbidden in scripture?

The Bible is very clear that it is forbidden to make contact with deceased loved ones, especially making use of meditation, seances and mediums.

Wat beteken dit wanneer jy 'n droom het van jou vrou wat geboorte skenk aan baba seuntjie?

Dit kan of ‘n letterliek droom wees wat beteken dat sy ‘n seun verwag, of dit kan daarop dui dat jou vrou iets nuuts gaan begin, ‘n nuwe fase in haar lewe, nuwe openbaring, besigheid of bediening. Dit is iets waarvoor sy verantwoordelik gaan wees, wat klein begin en baie groot word.

Ek het gedroom dat ek en my vriend trou. Ons word opgelig in 3 helikopters. Die een waarin ons is, het pragtige wit linte en balonne aan. Ek is al vir 9 jaar geskei en my 2 seuns uit my eerste huwelik is in die ander helikopters. Dit was ook asof ek ons kon sien vanaf die grond af waar die ander gaste gestaan het. Wat sou die droom beteken?

n Helikopter is ‘n kragtige beweging wat jou tot hoe hoogtes neem. in hierdie geval met jou vriend. Ek is versigtig om rondom verhouding te interpreteer omdat dit telkens beïnvloed word deur emosies. die gevolg van ‘n huwelijk lyk asof dit 2 gevolge kan he 1. die seuns kan verscheurd voel en dat dit verwydering kan bring (die aparte helikopters) of 2. die 3 helikopters kan dui op versterking van eenheid (a three string chord can not be broken) ek sal dit egter neem as ‘n waarskuwing om versigtig te wees om in ‘n 2e huwelik te begewe.

Ek het gedroom ek gee geboorte aan 5 seuns die eerste 2 was groot sterk babas. Die ander drie was onder die kombers weggesteek, in my droom het ek die kombers op gelig . Ek was veral bekommerd oor die laaste babatjie. Hy was baie swak en ek het hom gereeld dop gehou en moes asem in hom blaas omdat ek gedink het hy is dood, maar hy was nog warm.

Die geboorte aan n babai dui telkens op iets nuuts, nuwe onderneming, nuwe huis, nuwe openbaring, ens. Die getal 5 dui op die genade van God. Die kombers dui op ontferming(covering) van God wat dit wat nog swak is en nie gereed is om geopenbaar te word nie, beskerm en vertroetel. Ek sou se dat Vader aan jou se dat daar 5 nuwe geleenthede is wat aan jou geopenbaar gaan word. 2 is reeds gereed om in werking gestel te word maar die tyd is nog nie gereed om die ander 3 te “launch” nie. Hulle is beskerm deur die genade van Christus en jy oet net op Hom vertrou om dit aan jou te openbaar.

Wat is die betekenis van 'n droom waarin daar gepraat word van om te vas ? Die een persoon het aan die ander gese dat sy nie oortuig sal word om te vas nie want sy glo dat deur te vas die werk van Jesus aan die kruis ongedaan gemaak word. Die ander persoon het geantwoord dat hy haar sal dwing.

Jesaja 58 gee riglyne oor vas. Ek sal die droom aan die hand van hierdie Skrifgedeelte ontleed. Jesus het gesê dat dit nie nodig is om te van as Hy by jou is nie, maar Hy het ook aan Sy dissipels gese dat hierdie gees slegs deur vas en gebed verdryf word. Ek ervaar dat die vyand probeer by jou verwarring te bring oor vas. Weerstaan hom deur dir riglyne van die Woord van God te volg.

If you have a question, you’re welcome to send it to us, we will respond as soon as possible.